Vad gör itguruRank?
Itguru rankingen lyfter fram de företag som har kompletta och uppdaterade företagspresentationer, tydligt fokus i sina kompetensområden. Företag som har de aktuella nyckelorden i sina beskrivngningar kommer också högre i listan under respektive kompetensområde.

Målet är att de företag som har de mest relevanta presentationerna ska komma överst i listan. Tack vare det blir det enklare att välja ut de konstulter man vill kontakta.


 Hur fungerar itguruRank?
Konsultbolagen listas normalt sett efter deras itguruRank. Det är en ranking som vi beräknar fram utifrån ett stort antal olika parametrar. Det är viktigt att förstå att itguruRank inte säger något om hur bra konsulten är eller hur de är att samarbeta med. ItguruRank är ett verktyg för att sålla fram de konsulter som har en profil som vi tror är rimlig och som kan intressera en uppdragsgivare. De viktigaste faktorerna för rankingen är:

 • Antalet kompetensområden – Företag som markerar många områden är rimligtvis inte specialister på allt. Itguru är däremot ett verktyg för att hitta just specialister så många kompetensområden innebär en sämre ranking.
 • Antalet anställda i företaget – Det är rimligt att ett företag med 10 anställda kan mer än enmansföretag, men det är inte säkert att företag med 1000 anställda Java-utvecklare är duktigare än de med 100 Java-utvecklare. Det finns en punkt där man bara blir fler i företaget utan att för den skull bli bättre.
 • Att informationen i profilen är komplett och uppdaterad – Gammal information går inte att använda som beslutsunderlag och därför försämras rankingen påtagligt för varje kvartal som går utan att profilen uppdaterats.
 • Att företaget har en fungerande hemsida – Även om informationen på itguru räcker långt vill man oftast se konsultföretagens hemsida innan man ens funderar på att göra affär med dem. Har företaget inte en fungerande hemsida åker de direkt ned i rankingen. Lite till en början, men för varje dag som går åker de längre ned.
 • Bolagsform - aktiebolag får lite bättre ranking än enskilda firmor helt enkelt för att aktiebolag normalt sett är lite mer stabila. Vi kontrollerar företagen genom att kontakta Bolagsverket och kontrollera att deras företag är registrerat och vilken bolagsform det är.

  Vi vidareutvecklar rankingen kontinuerligt och lägger till nya parametrar för att göra den än mer användbar för dig som söker konsulter.
 • Effektiv ranking som hjälper dig att hitta relevanta och aktuella konsultprofiler.
  Konsulter som har genomfört minst tre projekt och har minst ett års erfarenhet inom respektive område.
  Företaget har en kryss-ruta vid företagsnamnet som gör det enkelt att kontakta konsulten.
   Nya och upp- daterade företag
  Marianne Wartoft AB
  2017-02-07
  Konsult inom ASP och MS Access
  Entend Industries
  2017-01-04
  Specialist inom webbutveckling, mobilt och mediaproduktion.
  TechIn Business Solutions
  2016-11-18
  -Verksamhets & Teknikutveckling -Molnet -Infrastruktur -RÃ¥dgivning & Support
  MenJada AB
  2016-09-06
  Specialist inom Webbutveckling, Från webplaster till mobile lösningar.
  OptiWay AB
  2016-07-01
  OptiWay AB levererar högkvalitativa (G)IT-konsulttjänster och geografiska informationstjänster!
  HiMinds Stockholm AB
  2016-05-24
  People with a passion for efficient product development.