IT-Resultat
IT Resultat levererar kvalificerade nätverkstjänster och användarstöd!
IT-Resultat erbjuder ett IT-koncept som lämpar sig väl till små och medelstora företag. IT-Resultats lösningar för modern IT-drift innebär mindre administration för kunden, bättre support till användarna och lägre kostnader än dagens traditionella lösningar.

IT-Resultat fungerar som er egen IT-avdelning. Vi är med från idé till löpande drift, samt tar hand om de dagliga orosmomenten så att ni kan koncentrera er på nyttan av IT, istället för driften av IT. IT-Resultats lösning ger en stabilare och säkrare drift, flexiblare IT miljö som kan förändras med verksamheten och ett användarstöd som tar kontroll på problemen, på ett kostnadseffektivt sätt!

Tjänster:
IT-Resultat levererar kvalificerade tjänster för nätverkssupport och användarstöd på de vanligaste plattformarna.

Kunden skall uppleva IT-Resultat som en proaktiv leverantör som inte bara levererar timmar, utan tar ett stort ansvar för resultatet av insatsen.


Nätverkssupport:
Nätverkssupport sker delvis på plats och på distans i överenskommelse med kunden. Det löpande arbetet innehåller specificerade förebyggande åtgärder samt utryckning vid akuta fel.

För stabil drift med låga kostnader erbjuder IT-Resultat Terminal Server lösningar för både tunna klienter och PC.

IT-Resultat strävar efter att erbjuda kunden förutsägbara kostnader med hjälp av en stabil miljö och fast prissättning.


Användarstöd:
IT-Resultat erbjuder en avancerad tjänst för användarstöd där ärenden samlas in, prioriteras, hanteras, återrapporteras och arkiveras i en egenutvecklad supportdatabas.

Användarna får en punkt att vända sig till vilket avlastar kundens egen IT personal. Användarna har tillgång till supportdatabasen för att kunna följa sina ärenden vilket minskar frustrationen hos användarna.


Trygghetspaket:
Nätverkssupport och användarstöd från IT-Resultat ger kunden ett trygghetspaket där kunden kan vara säker på att den tekniska plattformen underhålls på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, och där användarna får allt det stöd och utbildning de behöver.


Företagsfakta
Företag:IT-Resultat
Adress:Hornsgatan 15
Postadress:11846 Stockholm
Telefon:08-641 50 90
Hemsida:http://www.it-resultat.com
Grundat år:1998
Antal medarb:5

 Företagets expertområden
Applikationsserver/CMS
Apache MS IIS

Brandväggar
Cisco PIX Watchguard Firebox

Databaser
MS Access MS SQL Server

Email/Grupprogram
Lotus Notes Domino MS Exchange

Internet & E-handel
WAP

Nätadministration & design
DNS NetBIOS/NetBEUI SNMP TCP/IP

Nätteknik
3Com Router 3Com Switch ADSL Cisco Router Cisco Switch Ethernet FrameRelay Intel Router Intel Switch ISDN

Operativsystem
BeOS Citrix MetaFrame/ WinFrame Linux Windows 2000 Windows 95/98 Windows CE Windows NT

Outsourcing
Datadrift Helpdesk Webhotell

Projekt, Metoder & Verktyg
Dokumentation Projektledning Testning Utbildning

Säkerhet
Antivirus Backup Kryptering PKI Smarta kort VPN Windows Server