iBizkit
Bizkit är ett produktbolag med en standardlösning kallad iBizkit Information Portal som används som bas för att bygga upp kraftfulla intranät, extranät och publika webbplatser.
iBizkit Portal är det självklara valet för kunder med höga krav på intranätet. Viktiga mål för kunder som väljer vårt verktyg är, förutom att få tillgång till traditionell intranätfunktionalitet som t ex webbpublicering, nyhetshantering och diskussionsforum, möjligheten att t ex genomföra kostnadseffektiva integrationer mot andra system, skapa Single-Sign-On mot verksamhetsapplikationer och att rollhantera information, samt avancerade applikationer såsom ärendehantering och dokumenthantering. De är medvetna om att iBizkit Portal är designat för att hantera detta och att det därför erbjuder betydligt mer än vad ett webbpubliceringsverktyg gör. Att iBizkit Portal dessutom har ett mycket konkurrenskraftigt pris gör inte saken sämre.


Företagsfakta
Företag:iBizkit
Adress:S:t Göransgatan 63
Postadress:11425 Stockholm
Telefon:08 693 93 53
E-post:
Hemsida:http://www.iBizkit.se
Grundat år:2000
Antal medarb:7

 Företagets expertområden
Administration
Dokumenthantering

Applikationsserver/CMS
MS SharePoint MS SiteServer

Brandväggar
Watchguard Firebox

Branscherfarenhet
Fastigheter Logistik/Transporter Offentlig Sektor Skolor/Utbildning

Certifieringar
MCP MCSD

Databaser
MS Access MS SQL Server

Email/Grupprogram
MS Exchange

Internet & E-handel
HTML/DHTML SOAP WAI Web Services XML

Operativsystem
Windows 2000 Windows 2003 Windows 95/98 Windows NT Windows Vista Windows XP

Säkerhet
Windows Server

Utveckling
.Net ASP ASP.Net C#.Net C/C++ VB.Net Visual Basic