Brüggemann System AB
Brüggemann är ett systemutvecklingsföretag som bedriver programmering, projektledning, och systemutveckling inom databranschen samt tillhörande utbildning/försäljning och ekonomisk konsultation. Genom systemutvecklingen identifieras marknadsbehov och möjliga utvecklingsidéer mot mer standardiserade systemlösningar - en naturlig del av verksamheten som ger en basverksamhet. Bland annat expanderar Brüggemann inom segmentet pensionsförsäkringar och administration/förvaltning - med målet att göra dagens komplexa lösningar, oftast med tillhörande outsourcing, lättillgängliga och ekonomiskt förmånliga för målgruppen. Kundexempel är Alfa Laval, Linjebuss, Stockholms Stadsmuseum, Volvo, FFO, TPR/Direct och S:t Erik Liv.
Varför Brüggemann?

Brüggemann grundades 1990. Sedan dess har många olika uppdrag genomförts och erfarenheter har samlats från flera branscher. Våra uppdragsgivare finns inom hela näringslivet, stora som små företag, stiftelser och organisationer - inklusive stat/kommun.

Då Brüggemann bland annat besitter gedigen kunskap från och om pensionsförsäkringsbranschen och förståelse för kundens olika processer har detta blivit avgörande komponenter för Brüggemanns delfokusering på försäkringssystem. Ett av våra mål är att helt enkelt öka våra kunders konkurrenskraft genom sänkta kostnader och ökad nytta avseende deras pensionsadministration.

Detta görs med pålitliga processer för projekthantering, erkänt duktiga programmerare/systemerare samt en egen programmeringskunnig aktuarie, som själv tar fram den viktiga beräkningsmodulen. Resultatet blir system som kostnadseffektivt med full funktionalitet och hög kvalitet hjälpt våra kunder att själva effektivt administrera sina pensionsförsäkringar.

Informationsteknologi innehåller enligt oss hårdvara och mjukvara samt sambanden mellan dessa och människor. Medvetenhet om detta faktum samt över femton års erfarenhet av människors arbete med persondatorer, ger oss möjlighet att både förstå människors behov och överföra dem till fungerande användarvänliga system - både då det gäller gränssnitt och systemuppbyggnad.

Brüggemann medverkar till en långsiktigt hållbar utveckling av både vår närmiljö och den globala miljön. Brüggemann bedriver därför sin verksamhet med höga etiska målsättningar och bidrar till minskad miljöbelastning samt ett långsiktigt hållbart samhälle.

Brüggemann värderar närhet högt - samarbetet mellan våra kunder präglas av att vi är närvarande och bjuder på våra bästa sidor, professionalism, engagemang, öppenhet och respekt. Ansvariga på alla nivåer hos kund och hos Brüggemann skall vara med så att kommunikation/feedback fungerar optimalt. Inblandade skall känna att Brüggemann är ett företag man kan lita på. Genom öppenhet och tydlighet klargör vi våra åtaganden, håller det vi lovar - den bästa grogrunden för ett ömsesidigt givande samarbete - och levererar kvalitet/system som är minst i nivå med kundens förväntan.


Företagsfakta
Företag:Brüggemann System AB
Adress:Norr Mälarstrand 6
Postadress:11220 Stockholm
Telefon:08-102180
Fax:08-249177
E-post:
Hemsida:http://www.bruggemann.se
Grundat år:1990
Antal medarb:7

 Företagets expertområden
Administration
Dokumenthantering

Applikationsserver/CMS
MS IIS MS SharePoint Tomcat

Branscherfarenhet
Bank/Finans/Försäkring Fordonsindustri Logistik/Transporter Läkemedel Offentlig Sektor Reklam/Media Tillverkande företag

Certifieringar
MCSE

Databaser
MS Access MS SQL Server mSQL MySQL Oracle

Datalagring
Arkivering Datamigrering

Internet & E-handel
HTML/DHTML Web Services XML

Operativsystem
Windows 2000 Windows 2003 Windows 95/98 Windows NT Windows Vista Windows XP

Projekt, Metoder & Verktyg
Agile Dokumentation Microsoft Solution Framework Projektledning Scrum Utbildning

Utveckling
.Net ASP ASP.Net C#.Net C/C++ Java Java/J2EE Java/J2ME Java/J2SE PHP VB.Net Visual Basic