Symbio
Symbio är en global partner inom systemutveckling, inbyggda system, test- och mätsystem, kvalitetssäkring samt outsourcad produktutveckling. Vi hjälper våra kunder att utveckla sina produkter och system effektivare. Vi är ett konsultföretag med mycket hög kompetens och erfarenhet inriktade på kunder med höga kvalitets- och effektivitetskrav inom ett flertal branscher. T.ex Fordon, Life Science/BioTech, Telekom, Industri och Bank/Finans/Försäkring. Vi har verksamhet i Sverige, Finland, Kina och USA. I Sverige ligger våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Test och mätsystem:
Utveckling av test- och mätsystem med höga kvalitetskrav. Vi är experter på utveckling av system baserade på LabVIEW, grundare av GOOP® och har utvecklat produkter och koncept som effektiviserar utvecklingsarbetet avsevärt.

Systemutveckling:
Vi tar fram arkitektur och utvecklar programvara baserad på .NET och Java. Vi har lång erfarenhet av mjukvaruutveckling inom bland annat administrativa system, produktionsstyrning, testplattformar och mobila servicesystem. Vi tar oss an alla delar av utvecklingsprojekten och jobbar effektivt med hjälp av agila metoder och praxis.

Kvalitetssäkring:
Med vår kompetens kan vi erbjuda dig som kund hjälp med att uppnå den kvalitetsnivå som situationen kräver på ett praktiskt och effektivt sätt. Vi erbjuder tjänster och lösningar över hela produkt- och systemutvecklingscykeln. Från kravfångst och kravhantering, projektstyrning, testledning och testplanering, införande av stödverktyg för t.ex testplanering, testuppföljning och testautomation liksom utförande av test samt leverans- och acceptanstest. Vi hjälper också våra kunder att effektivisera och förbättra den egna testverksamheten baserat på metoder som t.ex FAT, TPI® etc.

Inbyggda System:
Vi tar fram arkitektur och utvecklar programvara för inbyggda system och är väl förtrogna med den miljö och de speciella förutsättningar som gäller för denna typ av systemutveckling. Våra konsulter har något så ovanligt som kompetens inom hårdvarunära programmering i kombination med kunskap om modern programmeringsmetodik.

Outsourcad produktutveckling:
Vi hjälper kunder inom de flesta branscher med helhetsåtaganden inom systemutveckling, test och kvalitetssäkring. Uppdragen utför vi antingen i våra lokaler här i Sverige eller med hjälp av våra kollegor i Finland eller Kina, allt utifrån kundens förutsättningar och behov.


Företagsfakta
Företag:Symbio
Adress:Igeldammsgatan 30A
Postadress:11249 Stockholm
Telefon:08-410 168 00
Fax:08-410 168 01
E-post:
Hemsida:http://www.symbio.com
Grundat år:1996
Antal medarb:90

 Företagets expertområden
Applikationsserver/CMS
Apache BizTalk Server JBoss MS IIS MS SharePoint Tomcat

Branscherfarenhet
Bank/Finans/Försäkring Fastigheter Fordonsindustri Logistik/Transporter Läkemedel Offentlig Sektor Telekom Tillverkande företag

Certifieringar
MCP

Databaser
MS Access MS SQL Server MySQL Oracle

Internet & E-handel
CRM HTML/DHTML SOAP Web Services XML

Operativsystem
Palm OS Windows 2000 Windows 2003 Windows 95/98 Windows CE Windows NT Windows Vista Windows XP

Projekt, Metoder & Verktyg
Agile Dokumentation Projektledning RUP Scrum Testning UML Utbildning

Utveckling
.Net ASP ASP.Net C#.Net C/C++ Java Java/J2EE Java/J2SE Silverlight Tcl/Tk VB.Net Visual Basic