IT Innovation Group MKP AB
Välkomna till Innovation Group! Företaget är helt egenfinansierat och grundat 2006. Affärsidén är att tillhandahålla marknadsledande spetskompetens inom området informationsintegritet för medelstora och stora företag i Norden. Innovation Group erbjuder sina intressenter och affärspartners fyra grundvärden:
Affärsdrivna
Med kunskap om uppdragsgivarens verksamhet, entreprenörsanda, högsta servicenivå och engagemang skapar Innovation Group kostnadseffektiva och lönsamma lösningar.

Öppenhet
Innovation Group utvecklar innovativa lösningar och uppmuntrar kreativiteten. De som vill anlita Innovation Group ska uppleva oss som lyhörda och okomplicerade att jobba med.

Pålitlighet
Innovation Groups projektgenomförande håller världsklass. Vi tar fullt ansvar för våra projekt, arbetsuppgifter och vår egen kompetensutveckling.

Team känsla
Innovation Groups medarbetare visar omtanke om varandra och delar självklart med sig av sin kompetens och erfarenheter. Genom detta kan alla enklare kombinera arbete med fritid- och familjeliv.

Innovation Group är helt oberoende av produktleverantörer och eller andra intressenter.

