Centaurix Interactive Designs
Specialicerade inom visualisering, simuleringar, optimering och h����¯�¿�½������¶gprestandaber����¯�¿�½������¤kning. V����¯�¿�½������¥ra egenutvecklade programbibliotek anv����¯�¿�½������¤nds f����¯�¿�½������¶r h����¯�¿�½������¶gkvalitativ och effektiv visualisering av vektordata.
Vi ����¯�¿�½������¤r ett ungt och kreativt f����¯�¿�½������¶retag i v����¯�¿�½������¥r linda. Vi erbjuder konsulttj����¯�¿�½������¤nster inom ett flertal olika tekniska omr����¯�¿�½������¥den.

Programutveckling
Vi har gedigna kunskaper inom objektorienterad programutveckling, med Delphi (Object Pascal) som v����¯�¿�½������¥r prim����¯�¿�½������¤ra utvecklingsmilj����¯�¿�½������¶. Matlab ����¯�¿�½������¤r ocks����¯�¿�½������¥ ett viktigt verktyg som vi anv����¯�¿�½������¤nder flitigt f����¯�¿�½������¶r modellering, optimering och f����¯�¿�½������¶r olika typer av numeriska ber����¯�¿�½������¤kningar. Vi utvecklar programvara f����¯�¿�½������¶r b����¯�¿�½������¥de Windows- och Unix-plattformerna.

Visualisering
V����¯�¿�½������¥ra egenutvecklade l����¯�¿�½������¶sningar f����¯�¿�½������¶r visualisering av vektordata ����¯�¿�½������¤r av v����¯�¿�½������¤rldsklass b����¯�¿�½������¥de prestanda- och kvalitetsm����¯�¿�½������¤ssigt. Vi har ocks����¯�¿�½������¥ utvecklat ett bibliotek som m����¯�¿�½������¶jligg����¯�¿�½������¶r framst����¯�¿�½������¤llning av unika grafiska gr����¯�¿�½������¤nssnitt och nya typer av GUI-funktioner (detta g����¯�¿�½������¶r det bland annat enkelt att bygga skalbara och animerade gr����¯�¿�½������¤nssnitt).

Teknisk kompetens
Simuleringar, bildanalys, tr����¯�¿�½������¥dad programmering, datakomprimering och kommunikationssystem tillh����¯�¿�½������¶r n����¯�¿�½������¥gra av v����¯�¿�½������¥ra kompetensomr����¯�¿�½������¥den. Vi utv����¯�¿�½������¤rderar grundligt vilken typ av l����¯�¿�½������¶sningsmodell som b����¯�¿�½������¤st l����¯�¿�½������¤mpar sig f����¯�¿�½������¶r ett visst tekniskt problem, och vi tar i modellen h����¯�¿�½������¤nsyn till parametrar s����¯�¿�½������¥som prestanda, uth����¯�¿�½������¥llighet, drifts����¯�¿�½������¤kerhet och kostnadseffektivitet.

Dokumentation
Vi erbjuder professionell layout och dokumentation och vi har goda erfarenheter av bl.a. typs����¯�¿�½������¤ttningsverktyget LaTeX. Vi framst����¯�¿�½������¤ller v����¯�¿�½������¥ra l����¯�¿�½������¶sningar s����¯�¿�½������¥ att de blir l����¯�¿�½������¤ttbegripliga och kundanpassade.
Fretagsfakta
Fretag:Centaurix Interactive Designs
Adress:XXX
Postadress:00000 XXX
Telefon:XXX-XXXXXX
E-post:
Grundat r:1999
Antal medarb:1

 Fretagets expertomrden
Databaser
Dbase MS SQL Server MySQL Oracle

Internet & E-handel
Formgivning HTML/DHTML Wiki XML

Ntadministration & design
DNS TCP/IP VMWare

Operativsystem
Linux Windows 2000 Windows 95/98 Windows NT Windows Vista Windows XP

Projekt, Metoder & Verktyg
Dokumentation Testning UML Utbildning

Utveckling
.Net C#.Net C/C++ Delphi Pascal PHP