DECtime systems AB
Specialtitet - Viritualisering och migrering av samtliga system från f.d. Digital Equipment Corporation till Windows platformen på INTEL/AMD, full emulering utan kodförändringar i operativsystem eller applikationer. OpenVMS konsult, hårdvaru specialist.
------------------------------------------------------------
Dectime systems AB - Charon and Scandinavian VAR reseller for the Swiss company STROMASYS SA. We provide Charon Emulators viritualisation software used to replace the former Digital Equipment Corp minicomputer systems (DEC, Compaq/HP). DEC systems as; PDP11, VAX, Alpha/AXP they are all candidates to be viritualized on Microsoft XP or Windows Server - 32 and 64 bit systems. Dectime provide total KEY system migration projects to replace these DEC system. Deliver OpenVMS and RSX11M consulting on short term contract basis and fixed contract for end user systems in the Industry or to the public community. Acting as system advisory for a deversity of Micorsoft operating systems products.The company started in 1992 as a DEC brooker and trading company.


Företagsfakta
Företag:DECtime systems AB
Adress:Box 6022
Lokalkontor - 790 90 Särna, Dalarna.
Postadress:14106 Kungens Kurva, Stockholm
Telefon:+46 8 740 46 00
Fax:+46 8 711 09 28
E-post:
Hemsida:http://www.dectime.se
Grundat år:1992
Antal medarb:3

 Företagets expertområden
Branscherfarenhet
Tillverkande företag

Nätadministration & design
DECnet TCP/IP

Operativsystem
Digital Unix VMS Windows 2003 Windows NT Windows XP