Atona Consulting Partners AB
Atona tillhandahåller tjänster för utveckling av företagsomfattande programvarusystem, för internet, intranet och extranet samt traditionella klient/server. Vi tillhandahåller tjänster inom följande kompetensområden, Design, Webbutveckling, programmering, Systemarkitektur. I en föränderlig värld och utökar vi kontinuerligt utbudet våra tjänster och kompetens, för systemen vidare in på nya plattformar.
Atona tillhandahåller tjänster för utveckling av företagsomfattande programvarusystem, för internet, intranet och extranet samt traditionella klient/server. Vi tillhandahåller tjänster inom följande kompetensområden, Design, Webbutveckling, programmering, Systemarkitektur.
I en föränderlig värld och utökar vi kontinuerligt utbudet våra tjänster och kompetens, för systemen vidare in på nya plattformar.
Företagsfakta
Företag:Atona Consulting Partners AB
Adress:Box 24271
Postadress:10451 Stockholm
Telefon:073-5060878
E-post:
Grundat år:1998
Antal medarb:1

 Företagets expertområden
Administration
Bokningssystem Dokumenthantering Fakturering Lagersystem

Affärssystem
Scala

Branscherfarenhet
Bank/Finans/Försäkring Detaljhandel Kemikalier Offentlig Sektor Skolor/Utbildning

Databaser
MS Access MS SQL Server Sybase

Datalagring
Datamigrering Lagringsarkitekt

Internet & E-handel
CRM HTML/DHTML Web Services

Operativsystem
Windows 2000 Windows 2003 Windows 95/98 Windows NT Windows Vista Windows XP

Outsourcing
Datadrift Webhotell

Projekt, Metoder & Verktyg
Agile Logistik Scrum

Utveckling
.Net ASP ASP.Net C#.Net CGI Cobol Delphi VB.Net Visual Basic