Evertrust Consulting AB
Vi är ett företag med fokus på digital trygghet. Vi har experter inom IT, juridik och informationssäkerhet . Tillsammans har vi lång erfarenhet inom dataskydd, privacy- och informationssäkerhetsfrågor från några av Sveriges mest personuppgiftsintensiva företag och branscher som bank och finans, försäkring, IT, detaljhandeln och media.
Evertrust stöttar företag och organisationer att efterleva regelverk genom att tillhandahålla expertresurser inom juridik, IT och informationssäkerhet. Kombinationen av våra expertresurser är det som utgör styrkan i Evertrusts erbjudande.
Företagsfakta
Företag:Evertrust Consulting AB
Adress:No 18, Centralplan 15
Postadress:11120 Stockholm
Telefon:0707886825
E-post:
Grundat år:2017
Antal medarb:3

 Företagets expertområden
Branscherfarenhet
Bank/Finans/Försäkring Detaljhandel Reklam/Media Telekom

Certifieringar
CISM