Villkor för användning, registrering och beställning
För att få tillgång till itgurus tjänster och/eller registrera ditt företag måste du acceptera villkoren för att använda den. Dess är:
 1. Vi arbetar hårt för att itguru.nu ska vara korrekt och välfungerande, men denna tjänst levereras "as is" och vi ger inga garantier avseende funktion, tillgänglighet och tillförlitlighet.
 2. Du måste lämna korrekta uppgifter om ditt företag och dess verksamhet. Oriktiga uppgifter kan leda till att vi deaktiverar din företagsprofil på itguru.
 3. Du får bara markera de kunskapsområden som ditt företag har egen dokumenterad erfarenhet av i form av kundreferenser, utbildningar, certifieringar eller liknande. Itguru har rätt att begära att få kopior på intyg, diplom etc för att kontrollera uppgifterna.
 4. Du får bara markera de områden där ditt företag kan tillhandahålla kompetensen med egen personal. Om man även fick kryssa för de områden där man enbart använder sig av underkonsulter kan i praktiken alla företag kryssa för alla områden och det skulle inte hjälpa någon.
 5. Konsultmäklare och företag som agerar paraplyföretag med anslutna konsulter får registrera sig på sajten mot en låg månadsavgift. För närvarande 250 kr plus moms. Konsultmäklare och konsultparaplyerna förbinder sig att bara ange de kompetensområden där deras respektive konsulter har egen dokumenterad kompetens.
 6. Du accepterar den itguruRank som systemet ger ditt företag och lovar att avstå från att otillbörligt försöka påverka rankingen (itguruRank) som används på sajten.
 7. Du lovar att inte lämna falska, oriktiga eller anonyma omdömen vare sig om ditt eget eller andras företag.
 8. Ett företag måste ha en hemsida som finns tillgänglig på Internet för att få registrera sig.
 9. Ett företag måste vara registrerat hos bolagsverket för att få registrera sig.
 10. Ett företag måste ha sin ekonomi i ordning för att få registrera sig. Om skatteskulder, betalningsanmärkningar etc finns eller uppkommer har itguru rätt att deaktivera företagets profil.
 11. Om ditt företag hamnar på obestånd avregistreras, försätts i konkurs eller på annat sätt får allvarliga problem måste du informera itguru så att vi kan deaktivera ditt företags profil.
 12. Köp av tjänster: Våra avgiftsbelagda tjänster (itguru spjutspets och itguru direkt) kostar pengar. Det är en granskningsavgift vi tar ut för vårt arbete med att kontrollera spjutspetsområdena. Om ett företag som angivit ett spjutspetsområde inte klarar granskningen får företaget inte registrera det aktuella kompetensområdet som spjutspetsområde. Granskningsavgifter återbetalas inte.
 13. Dessa villkor kan (och kommer troligen att) ändras utan föregående varning. Titta in på den här sidan regelbundet.
Effektiv ranking som hjälper dig att hitta relevanta och aktuella konsultprofiler.
Konsulter som har genomfört minst tre projekt och har minst ett års erfarenhet inom respektive område.
Företaget har en kryss-ruta vid företagsnamnet som gör det enkelt att kontakta konsulten.
 Nya och upp- daterade företag
Atona Consulting Partners AB
2018-08-07
Atona tillhandahåller tjänster för utveckling av företagsomfattande programvarusystem, för internet, intranet och extranet samt traditionella klient/server. Vi tillhandahåller tjänster inom följande kompetensområden, Design, Webbutveckling, programmering, Systemarkitektur. I en föränderlig värld och utökar vi kontinuerligt utbudet våra tjänster och kompetens, för systemen vidare in på nya plattformar.
Prgramed Stockholm AB
2018-07-17
konsulttjänster inom systemutveckling
IT Functional Systems
2018-06-01
IT konsult företag som erbjuder kompetens inom BI, mjukvaruutveckling samt projektledning
ThinkingHatStudios AB
2018-05-04
Produktutvecklare som även har konsulting av egen personal för kortare uppdrag
LIGTAS AB
2018-01-09
LIGTAS AB: är ett bolag som inriktar sig på att skapa säkra lösningar för privata, publika bolag
lionezz ab
2017-11-11
Vi skapar nya och förbättrar befintliga system genom att använda vår egen erfarenhet och lyssna på våra kunder. Microsoft, SharePoint, .Net, o365, c#. Konsulter och specialister.