Spjutspets
Konsulter som har specialområden där de är särskilt skickliga har möjlighet att ansöka om att få markera det med hjälp av de röda pilarna som indikerar spjutspetskompetens. Premiummedlemmar kan markera upp till fem spjutspetsområden.

För att få markera ett område som spjutspetsområde måste konsulten ha genomfört minst tre olika projekt med direkt anknytning till kompetensområdet samt ha minst ett års erfarenhet av det. Itguru direkt
Itguru direkt innebär att du enkelt kan skicka en förfrågan direkt till ett stort antal konsultföretag. De företag som har högst itguru ranking inom ett kompetensområde kommer automatiskt med i urvalet liksom ett urval av de företag som är premiummedlemmar på itguru. Det är alltid du som uppdragsgivare som bestämmer vilka konsulter som får din förfrågan. Om det är någon eller några konsulter du inte vill kontakta så klickar du enkelt ur deras kryssruta innan du skickar iväg din förfrågan.
Effektiv ranking som hjälper dig att hitta relevanta och aktuella konsultprofiler.
Konsulter som har genomfört minst tre projekt och har minst ett års erfarenhet inom respektive område.
Företaget har en kryss-ruta vid företagsnamnet som gör det enkelt att kontakta konsulten.
 Nya och upp- daterade företag
Atona Consulting Partners AB
2018-08-07
Atona tillhandahåller tjänster för utveckling av företagsomfattande programvarusystem, för internet, intranet och extranet samt traditionella klient/server. Vi tillhandahåller tjänster inom följande kompetensområden, Design, Webbutveckling, programmering, Systemarkitektur. I en föränderlig värld och utökar vi kontinuerligt utbudet våra tjänster och kompetens, för systemen vidare in på nya plattformar.
Prgramed Stockholm AB
2018-07-17
konsulttjänster inom systemutveckling
IT Functional Systems
2018-06-01
IT konsult företag som erbjuder kompetens inom BI, mjukvaruutveckling samt projektledning
ThinkingHatStudios AB
2018-05-04
Produktutvecklare som även har konsulting av egen personal för kortare uppdrag
LIGTAS AB
2018-01-09
LIGTAS AB: är ett bolag som inriktar sig på att skapa säkra lösningar för privata, publika bolag
lionezz ab
2017-11-11
Vi skapar nya och förbättrar befintliga system genom att använda vår egen erfarenhet och lyssna på våra kunder. Microsoft, SharePoint, .Net, o365, c#. Konsulter och specialister.